İnsan Kaynakları

En önemli Kaynağımız, insanımızdır...

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesi ile başlar. En iyi personeli ve iyi yetişmiş insan gücünü firmamıza çekmek ve istihdam etmek; insanımızın yeteneklerinden, ve yaratıcılığından yararlanmak; verimliliklerini artırmak; gelişmelerine imkan tanımak ve işbirliğinin, dayanışmanın yeşerdiği huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak için seçtiğimiz yoldur..

Amacımız, “kendini sürekli geliştirebilen , mutlu çalışanlara sahip, başarılı bir şirket olmak”tır.

İş başvurularınız için,

Oluşturduğunuz CV formatını info@pluseighteen.com adresine yönlendirmeniz yeterlidir.